Definitivno i oktobar uslov za mirovanje poreskog duga

Pravo na mirovanje glavnog poreskog duga stećiće samo oni poreski dužnici koji, najkasnije do 31. januara 2013. godine, uplate obaveze za oktobar, novembar i decembar 2012. godine i nakon toga nastave da redovno plaćaju tekuće obaveze.

Dilema da li do kraja januara 2013. godine treba uplatiti obaveze za dva ili tri meseca nastala je zbog razlika u definiciji izraza glavnog poreskog duga. Tokom razgovora sa ministrom Dinkićem pod izrazom glavni poreski dug podrazumevan dug po osnovu poreskih obaveza zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine i u tom smislu su i bile medijske izjave ministra Dinkića i državnog sekretara Vlajka Senića da obaveze za novembar i decembar treba izmiriti do kraja januara 2013. godine.

Međutim, u Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga glavni poreski dug se definiše kao dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine. Kako 15. novembra 2012. godine dospeva poreska obaveza za oktobar 2012. godine, njeno izmirenje automatski postaje uslov za obezbeđenje mirovanja poreskog duga.

Ovo je krajnje nepovoljna vest, obzirom da zbog relativno lepog vremena, za ovo doba godine, ima nedovoljno posla i da se zbog velikog broja prazničnih dana situacija verovatno neće promeniti na bolje, a da do kraja januara 2013. treba obezbediti novac za još jednu mesečnu obavezu.

I pored toga opet apelujemo na sve kolege koji su poreski dužnici da se maksimalno založe i ove uslove ispune, jer je to za veliku većinu jedini način da se rasterete velikog problema i vrate se u regularne tokove preduzetničkog poslovanja. 

(video)