Usvojen Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, čiji je naš Sindikat idejni tvorac i inicijator nastanaka, Skupština je izglasala 15. decembra 2012. godine, a 18. decembra 2012. godine on je i stupio na snagu. Njegova izrada i kompletna Zakonska procedura donošenja protekla je u rekordno kratkom roku. Naime prvi sastanak na ovu temu, nakon majskih parlamentarnih izbora, imali smo 12. oktobra 2012. godine u Poreskoj upravi sa direktorkom Ljiljanom Kovačević i njenim zamenikom Dejanom Stojanovićem, čiji nam je pozitivan Izveštaj omogućio naredni sastanak, u Ministarstvu finansija i privrede, sa ministrom Mlađanom Dinkićem i njegovim saradnicima 30. oktobra 2012. godine. Kako je i u Ministarstvu naš predlog rešenja problema poreskih dužnika visoko ocenjen, u vrlo kratkom roku stručne službe Ministarstva izradile su nacrt, pa zatim i predlog navedenog Zakona. Tako smo već navedenog 18. decembra 2012. godine imali pravosnažni Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.

Preduslove za prevazilaženje problema poreskih dugovanja Sindikat je u dobroj meri stvorio aktivnim učešćem u izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koje su stupile na snagu polovinom maja 2011. godine. Naime tim Zakonom radni ambijent taksi delatnosti suštinski je unapređen uvođenjem obavezujuće kategorije minimalne ekonomske cene usluga taksi prevoza, brojnih odredbi koje se odnose na sankcionisanje nelegalnog taksi prevoza, onemogućavanjem rada taksi prevoznika sa teritorija drugih gradova i opština, obavezivanjem lokalnih samouprava na izradu programa optimalnog organizovanja taksi prevoza i dr.

Usvojeni tekst Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga u potpunom je skladu sa našim zahtevima. On pruža realne uslove da najveći broj dužnika iz taksi delatnosti, taj problem prevaziđe zahvaljujući ovom Zakonu i vrati se u legalne tokove.

Zbog toga   A P E L U J E M O   na sve one koji spadaju u kategoriju poreskih dužnika da učine sve kako bi iskoristili povoljnosti koje pruža ovaj Zakon. U tome mogu uspeti isključivo doslednim pridržavanjem propisanih odredbi, a pre svega redovnim uplatama obaveza dospelih za plaćanje. Pravo na mirovanje glavnog poreskog duga steći će ako se obaveze za novembar i decembar 2012. godine plate najkasnije do 31. januara 2013. godine. Skrećemo im pažnju da ne koristite navedeni krajnji rok, već da obavezu za novembar 2012. godine plate što ranije u decembru 2012. godine, a obavezu za decembar 2012. godine do 15. januara 2013. godine. I ubuduće se treba pridržavati uobičajene dinamike plaćanja: do 15-og u mesecu, za prethodni mesec (15-og februara za januar, 15-og marta za februar itd).

Neprihvatenjem povoljnosti koje pruža ovaj Zakon, a to znači neotpočinjanjem izmirivanja tekućih obaveza ili otpočinjanjem pa prestankom izmirivanja, vrlo je verovatno da će se naći u krajnje nezavidnom položaju time što će biti sankcionisani po odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (blokada tekućeg računa i sprovođenje postupka prinudne naplate).

Posebno ističemo upozorenje ministra Dinkića koji je rekao: “To je šansa koju građani i privreda imaju u veoma kratkom roku i ako je ne iskoriste neće im se više možda nikada vratiti”.

Zakon možete preuzeti OVDE