Smanjenje mesečnih obaveza taksi preduzetnika Srbije po osnovu poreza i svih doprinosa

Nakon usvajanja Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, u delu koji se odnosi na taksi delatnost, Samostalni sindikat taksi vozača i autoprevoznika Srbije i Sindikat taksi vozača i autoprevoznika “NEZAVISNOST“ izdaju

zajdnicko_obavestenje

Prilog: UREDBA

 

 

Ovim korakom Sindikat taksi vozača i autoprevoznika “NEZAVISNOST“ zaokružio je aktivnosti vezane za dugoročno rešenje finansijskih obaveza taksi preduzetnika prema državi po osnovu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Podsećamo da je navedenom smanjenju poreskih davanja prethodilo iznalaženje rešenja za poreske dužnike iz naše delatnosti i usvajanje Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, čiji smo idejni tvorci i predlagači. Opširnije. Hitnost ove mere postojala je radi zaustavljanja sve učestalijih procesa prinudne naplate i popisivanja imovine od strane Poreske uprave. Još tada smo nagovestili da se uvećanjem prihoda države po osnovu poreza i doprinosa stvaraju preduslovi za smanjenje pojedinačnih iznosa obaveza u narednom periodu, te smo se neposredno po usvajanju Zakona angažovali na tom polju.

Predstavljenim poreskom rasterećenjem naše finansijske obaveze prema državi usklađene su sa aktuelnim uslovima poslovanja u vreme krize, pri čemu je formiran i adekvatniji paritet sa poreskim obavezama drugih delatnosti.