U Ministarstvu finansija održan sastanak na temu dugova po osnovu poreza i doprinosa

13. decembra 2011. godine, u Ministarstvu finansija, održan je sastanak na temu pronalaženja modela za prevazilaženje problema neizmirenih obaveza auto-taksi preduzetnika po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda, koji je održan na našu inicijativu. Legitimitet za rad na tako važnoj problematici dalo nam je nepunih 5.000 taksi preduzetnika širom Srbije.

Sastanku koji je trajao 45 minuta, od nadležnih su prisustvovali državni sekretar ministarstva finansija Miodrag Đidić i direktor Poreske uprave dr Dragutin Radosavljević, što znači da nam je Ministarstvo za sagovornike odredilo najkompetentnija lica za ovu problematiku.

Prvo smo sagovornicima ukazali na uzroke visokog procenta dužnika u taksi delatnosti, a zatim predočili našu viziju prevazilaženja problema. U kratkim crtama ona podrazumeva obezbeđivanje perioda mirovanja dospelih obaveza, otpis dospele kamate i redovno plaćanje tekućih obaveza kao uslova za mirovanje duga i otpis kamate. Za zdravstveno osiguranje smo tražili otpis celokupnog duga. Opisani predlog, ali bitno detaljniji, predali smo sagovornicima u pisanoj formi.

Pored toga smo predočili razloge zbog kojih povoljnosti, koje su pružane dužnicima za prevazilaženje njihovih dužničkih problema krajem 2008. godine, nisu značajnije iskorišćene od taksi preduzetnika (a verovatno i od ostalih dužnika).

Uvaženi sagovornici su naš predlog ocenili kvalitetnim. Takođe su nam ukazali da se rešenje za problem dužnika, u predloženoj ili sličnoj formi, može dati isključivo u formi Zakona, kome mora da prethoditi analiza efekata koje bi on izazvao. U njegovoj izradi učešće bi uzela tri ili više ministarstva. Međutim, ukazali su nam da najozbiljniji problem ovde nije suštinske, već praktične prirode, a ogleda se u blizini parlamentarnih izbora, odn. kratkom vremenu za realizaciju tako složenog procesa.

Sastanak je protekao i završen u konstruktivnoj atmosferi u kojoj smo razmenili stavove i postigli visok stepen saglasnosti. Naš Sindikat će nastaviti podsticajne aktivnosti na što bržem otpočinjanju radnji na izradi traženog Zakona.