Produžen rok za otpis kamata i mirovanje poreskog duga

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
07.03.2013.год.
Б е о г р а д

СВИМ МЕДИЈИМА

САОПШТЕЊЕ

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА ДО 31. МАРТА 2013. ГОДИНЕ

Обавештавамо Вас да је на предлог Министарства финансија и привреде, Влада Републике Србије донела Закључак, којим је продужен рок за отпис камата и мировање пореског дуга до 31. марта 2013. године.

Све уплате извршене до 31. марта 2013. године, сматрају се као измирење текућих обавеза.

Сви порески обвезници који измире текуће обавезе до 31. марта 2013. године, могу да користе права из Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга.

Разлози за доношење овог Закључка је велики број уплата који је по овом основу извршен са закашњењем.

Биро за информисање и међународну сарадњу